O Grupo Excelencias vai entregar o seu Premios Cuba 2006